වීඩියෝ උපදෙස්


ලියාපදිංචි වීම සඳහා සමාජ ජාල ගිණුමක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

 

  1. ඔබට Google ගිණුමක් තිබේ නම් "COTINUE WITH GOOGLE" බොත්තම භාවිතා කළ හැකිය. Hint: ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය @gmail.com සමඟ අවසන් වෙනවානම් මෙය භාවිතා කරන්න
  2. ඔබට ෆේස්බුක් ගිණුමක් තිබේ නම් ඔබට "CONTINUE WITH FACEBOOK" බොත්තම භාවිතා කළ හැකිය

එවිට ඔබව Login වීම සඳහා Facebook හෝ Google වෙබ් අඩවිය වෙත හරවා යවනු ලබන අතර ඔබට ඔබේ Facebook හෝ Google පරිශීලක නාම මුරපදය ඇතුළත් කළ හැකිය හෝ පිවිසීමට ගිණුමක් තෝරා ගත හැකිය.

  • ඔබ මුරපදය වැරදියි නම් උදව් ලබා ගැනීමට කරුණාකර ඔවුන් හා සම්බන්ධ වන්න.
  • ඔබට Facebook හෝ Google ගිණුමක් නොමැති නම්, ඔබට සැමවිටම ඔබේ විස්තර භාවිතා කර ලියාපදිංචි විය හැකිය.