වීඩියෝ උපදෙස්


ඔබ පළමු වරට පංතිය සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ නම් කරුණාකර පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න, ලියාපදිංචියට පියවර 4 ක් ඇත

ගුරුවරයෙකු හෝ පන්තියක් සොයන්නේ කෙසේද?

 

ඔබගේ Chrome බ්‍රව්සරය හෝ වෙනත් ඕනෑම INTERNET බ්‍රව්සරයක් විවෘත කර STEM.lk වෙත ගොස් විෂය හෝ ගුරුවරයාගේ නම ප්‍රධාන search box එකෙන් search කරන්න.


 

  1. කොටුව අංක 1 ඔබේ ගුරුවරයාගේ නම හෝ ඔබට ONLINE පන්ති සෙවීමට අවශ්‍ය විෂය ටයිප් කරන්න
  2. සෙවුම් ප්‍රතිඵල වෙත යාමට ඊතලය ඇති තැන ක්ලික් කරන්න


 

ඉන් අනතුරුව ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය ගුරුවරයාගේ නම උඩ CLICK කර ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසෙන්න. කාලසටහන බැලීමට "SEE TIME TABLE" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.


 

අනතුරුව 

  1. කොටුව අංක 1න්  ඔබට ඔබේ ශ්‍රේණිය තෝරා ගත හැකිය.
  2. කොටුව අංක 2න් “ENROLL NOW” ක්ලික් කළ පසු  පංතියට ලියාපදිංචි වීමට හැකිය.